Odstíny zelené

Green beauty

Odstíny zelené mě uklidňují, přinášejí relax, rovnováhu, spokojenost a ano na otázku jaká je moje nejoblíbenější barva většinou odpovídám, zelená:)!

Shades of green calm me down, bring relaxation, balance, contentment and YES to the question what is my favorite color I usually answer, green:)!

[[en]]Photography[[cz]]fotografie

Štěpán Vrzala

[[en]]Concept & design[[cz]]koncept a design

Inspirito

[[en]]Planning & coordination[[cz]]plánování a organizace

WHITE agency

[[en]]Venue[[cz]]Prostor

Smetana Q

[[en]]Graphic design[[cz]]Grafika

Decorista

[[en]]video[[cz]]video

[[en]]MUA[[cz]]MUA

Helena Bermak

[[en]]Dress[[cz]]šaty

Sobje

No items found.
No items found.