The Emerald

The Emerald

The Emerald is an absolutely unique place for me. Sensitive, bold, inspiring, thoughtful and absolutely stunning interiors that will take you by the soul:) Finding and sensitively placing exceptional pieces from nature was our concept of decor, because here less is definitely more.

For WABI SABI lovers...

The Emerald je pro mě naprosto jedinečné místo.

Citlivé, odvážné, inspirativní, promyšlené a naprosto úchvatné interiéry, které Vás vezmou za duši:) Najít a citlivě umístit výjimečné kousky z přírody, to bylo naše pojetí dekoru, protože tady je méně, rozhodně více.

Pro milovníky WABI SABI.

[[en]]Client[[cz]]klient

The Emerald

[[en]]year[[cz]]rok

2019

[[en]]Photography[[cz]]fotografie

Pavlína Jarošová

[[en]]video[[cz]]video

[[en]]venue[[cz]]prostor

The Emerald