Alison & Stephen

Barokní skvost od Santiniho , genius loci, úchvatná atmosféra Mramorového sálu, za mě místo jako stvořené pro naprosto jedinečnou svatbu. Prostě trochu jinak, co říkáte?

Baroque jewel by Santini, genius loci, breathtaking atmosphere of the Marble Hall, for me a perfect place for this absolutely unique wedding. Just a little dark & different, what do you think?

[[en]]year[[cz]]rok

2017

[[en]]Photography[[cz]]Fotografie

Honza Martinec

[[en]]VIDEO[[cz]]VIDEO

[[en]]Planning & organization[[cz]]Plánování a organizace

White agency

[[en]]Location[[cz]]Lokalita

Zámek Karlova Koruna

[[en]]Graphic design[[cz]]grafický design

No items found.
No items found.
previous
next
[[en]]All weddings[[cz]]všechny svatby