Elvira & Petr

Elvira je z Mexika a Petr tady od nás. Byla to neskutečná radost spolupracovat s Elvirou na jejím barevném snu. Mexické Alebrijes, vlaječky, barvy, ovoce, hudba, sombréra ... prostě veselá veselka a ještě úžasný zámek Třebešice k tomu. Díky, díky MOC!

Elvira is from Mexico and Petr is czech. It was an incredible pleasure to work with Elvira on her colorful dream. Mexican Alebrijes, flags, colours, fruit, music, sombreros ... just a happy party and the amazing Trebesice castle to boot. Thank you, thank you so much Elvira!

[[en]]year[[cz]]rok

2019

[[en]]Photography[[cz]]Fotografie

[[en]]VIDEO[[cz]]VIDEO

[[en]]Planning & organization[[cz]]Plánování a organizace

Elvira Ireri Isva

[[en]]Location[[cz]]Lokalita

Zámek Třebešice

[[en]]Graphic design[[cz]]grafický design

No items found.
No items found.
previous
next
[[en]]All weddings[[cz]]všechny svatby