Natálie & Aaran

Praha to je prostě moje láska, ale když dojde ke spojení Pražské Křižovatky na obřad a zahrady Artiseme na svatební hostinu, je to naprosto dokonalá kombinace a moje srdce plesá:) Natálie a Aaran, byli nejen moc milí, ale zároveň otevřeni nápadům, byla radost s nimi spolupracovat, prostě neskutečná radost a vděk.

Prague is simply my love, but when it comes to combining Prague Crossroads for the ceremony and the Artiseme garden for the wedding reception, it is absolutely unique and my heart rejoices:) Moreover Natalie and Aaran who were a joy to be with and work with, just an incredible joy and gratitude.

[[en]]year[[cz]]rok

2021

[[en]]Photography[[cz]]Fotografie

Honza Bartoň

[[en]]VIDEO[[cz]]VIDEO

[[en]]Planning & organization[[cz]]Plánování a organizace

Exclusive weddings

[[en]]Location[[cz]]Lokalita

Pražská Křižovatka & Artiseme

[[en]]Graphic design[[cz]]grafický design

No items found.
No items found.
previous
next
[[en]]All weddings[[cz]]všechny svatby