Elena & Tomáš

Bílá & zelená, tak to je prostě snad nejoblíbenější kombinace vůbec a když se k tomu přidá hostina pod otevřeným nebem v kouzelné zahradě zámku Savoia .... není co dodat:)

White & green is perhaps the most popular combination ever and when you add an al fresco dinner in the enchanting garden of the Savoia Castle .... there is nothing more to say:)

[[en]]year[[cz]]rok

2019

[[en]]Photography[[cz]]Fotografie

Štěpán Vrzala

[[en]]VIDEO[[cz]]VIDEO

[[en]]Planning & organization[[cz]]Plánování a organizace

Exclusive weddings

[[en]]Location[[cz]]Lokalita

Savoia castle

[[en]]Graphic design[[cz]]grafický design

No items found.
No items found.
previous
next
[[en]]All weddings[[cz]]všechny svatby